KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN

PGS.TS. VŨ VĂN HƯỞNG

19:00 28/04/2024

Chủ nhiệm bộ môn Thống kê và Phương pháp nghiên cứu Kinh tế

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1979

Học hàm: Phó Giáo sư

Học vị: Tiến sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: huongvv@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

Researchgate/Google Scholar

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

PGS.TS. Vũ Văn Hưởng hiện là Chủ nhiệm bộ môn Thống kê và Phương pháp nghiên cứu Kinh tế, Khoa Kinh tế phát triển.  PGS.TS. Vũ Văn Hưởng được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư ngành Kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN năm 2022; nhận học vị Tiến sĩ Kinh tế tại trường Đại học tổng hợp Waikato, New Zealand năm 2014. Ông có kinh nghiệm làm việc tại một số quốc gia như Anh, Mỹ, Ý và New Zealand thông qua các hoạt động giảng dậy hoặc tham gia các dự án nghiên cứu. TS. Vũ Văn Hưởng công tác tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN từ năm 2018 đến nay. Các hướng nghiên cứu chính của ông gồm: hiệu quả doanh nghiệp, sinh kế và phúc lợi hộ gia đình. Ông hiện là thành viên hội đồng khoa học quốc gia ngành Kinh tế (Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc Gia (NAFOSTED)).

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Phó giáo sư chuyên ngành Kinh tế học, Ngành kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN (2022);

Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế học, Đại học tổng hợp Waikato New Zealand, New Zealand (2014);

Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam (2008);

Cử nhân Toán-Thống kê kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân (2002).

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU & GIẢNG DẠY

Kinh tế lượng vi mô, tài chính doanh nghiệp, và phúc lợi hộ gia đình.

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho Giảng viên có thành tích xuất sắc trong Nghiên cứu khoa học và Đăng ký sở hữu trí tuệ năm học 2020-2021;

Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2019-2020.

TS. KHÚC VĂN QUÝ

TS. KHÚC VĂN QUÝ

Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế môi trường và Phát triển bền vững

Chi tiết
TS. NGUYỄN THỊ VĨNH HÀ

TS. NGUYỄN THỊ VĨNH HÀ

Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế học

Chi tiết
TS. NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

TS. NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế tài nguyên và Bất động sản

Chi tiết
TS. PHẠM QUANG KHOÁI

TS. PHẠM QUANG KHOÁI

Chủ nhiệm Bộ môn Toán kinh tế và Khoa học dữ liệu

Chi tiết
TS. HOÀNG KHẮC LỊCH

TS. HOÀNG KHẮC LỊCH

Giảng viên, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự, Thư ký Hội đồng trường

Chi tiết
TS. NGUYỄN QUỐC VIỆT

TS. NGUYỄN QUỐC VIỆT

Giảng viên, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu Kinh tế và chính sách

Chi tiết