KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN

TS. LÒ THỊ HỒNG VÂN

18:02 26/04/2024

Giảng viên

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1991

Học vị: Tiến sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Nga

Email: lothihongvan@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-98) 7682155

Researchgate/Google Scholar

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

TS. Lò Thị Hồng Vân hiện là Giảng viên bộ môn Chính sách công, Khoa Kinh tế Phát triển. Là Tiến sĩ Kinh tế, chuyên ngành Quản lý nền kinh tế quốc dân. Công tác tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN từ năm 2021 đến nay. Trước khi về làm việc tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, bản thân giảng viên đã có hơn 10 năm kinh nghiệm học tập và làm việc tại nước ngoài. Là tác giả của hơn 30 bài báo quốc tế, trong đó có 10 bài báo, chương sách SCOPUS/WoS

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế và quản lý kinh tế quốc dân, trường cao cấp kinh tế kĩ thuật, học viện quản lý kinh tế, công nghiệp và thương mại, đại học Bách Khoa Saint-Petersburg mang tên Pie đại đại đế, Liên Bang Nga (2021);

Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý nhà nước và đô thị, học viện quản lý kinh tế, công nghiệp và thương mại, đại học Bách Khoa Saint-Petersburg mang tên Pie đại đế, Liên Bang Nga (2017); 

Cử nhân Quản lý nhà nước và đô thị, học viện quản lý kinh tế, công nghiệp và thương mại, đại học Bách Khoa Saint-Petersburg mang tên Pie đại đế (2015).

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU & GIẢNG DẠY

Quản lý nhà nước, chính sách công, kinh tế thể chế;

Quản lý đổi mới sáng tạo;

Quản trị nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số

TS. KHÚC VĂN QUÝ

TS. KHÚC VĂN QUÝ

Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế môi trường và Phát triển bền vững

Chi tiết
TS. NGUYỄN THỊ VĨNH HÀ

TS. NGUYỄN THỊ VĨNH HÀ

Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế học

Chi tiết
TS. NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

TS. NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế tài nguyên và Bất động sản

Chi tiết
PGS.TS. VŨ VĂN HƯỞNG

PGS.TS. VŨ VĂN HƯỞNG

Chủ nhiệm bộ môn Thống kê và Phương pháp nghiên cứu Kinh tế

Chi tiết
TS. PHẠM QUANG KHOÁI

TS. PHẠM QUANG KHOÁI

Chủ nhiệm Bộ môn Toán kinh tế và Khoa học dữ liệu

Chi tiết
TS. HOÀNG KHẮC LỊCH

TS. HOÀNG KHẮC LỊCH

Giảng viên, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự, Thư ký Hội đồng trường

Chi tiết