KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN

TS. ĐÀO THỊ THU TRANG

16:59 26/04/2024

Giảng viên

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1980

Học vị: Tiến sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: daotrang@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

Researchgate/Google Scholar

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

TS. Đào Thị Thu Trang nhận bằng Tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN năm 2017 và từ năm 2018 đến nay là giảng viên của trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Giảng viên có nhiều công bố trong nước và quốc tế với các vấn đề liên quan đến phát triển doanh nghiệp và các vấn đề kinh tế vĩ mô.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Việt Nam (2017);

Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị, Khoa Kinh tế-ĐHQGHN, Việt Nam (2005);

Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Khoa Kinh tế - ĐHQGHN (2001).

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU & GIẢNG DẠY

Kinh tế lao động, quản lý nhà nước về kinh tế, kinh tế dịch vụ, Kinh tế học, Quản lý kinh tế.

TS. KHÚC VĂN QUÝ

TS. KHÚC VĂN QUÝ

Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế môi trường và Phát triển bền vững

Chi tiết
TS. NGUYỄN THỊ VĨNH HÀ

TS. NGUYỄN THỊ VĨNH HÀ

Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế học

Chi tiết
TS. NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

TS. NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế tài nguyên và Bất động sản

Chi tiết
PGS.TS. VŨ VĂN HƯỞNG

PGS.TS. VŨ VĂN HƯỞNG

Chủ nhiệm bộ môn Thống kê và Phương pháp nghiên cứu Kinh tế

Chi tiết
TS. PHẠM QUANG KHOÁI

TS. PHẠM QUANG KHOÁI

Chủ nhiệm Bộ môn Toán kinh tế và Khoa học dữ liệu

Chi tiết
TS. HOÀNG KHẮC LỊCH

TS. HOÀNG KHẮC LỊCH

Giảng viên, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự, Thư ký Hội đồng trường

Chi tiết