KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN

TS. ĐÀO THỊ BÍCH THỦY

18:53 26/04/2024

Giảng viên

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1974

Học vị: Tiến sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: thuydaokt@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

Researchgate/Google Scholar

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

TS. Đào Thị Bích Thủy nhận bằng Tiến sĩ tại Đại học Adelaide, Úc năm 2000 và từ năm 2001 đến nay là giảng viên của trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Giảng viên tham gia giảng dạy cho các chương trình đào tạo cử nhân và thạc sĩ của Trường và có kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm cho các chương trình đào tạo liên kết giữa các trường đại học của Việt Nam và các trường đại học nước ngoài. Giảng viên có nhiều công bố trong nước và quốc tế về lĩnh vực nghiên cứu quan tâm là tăng trưởng kinh tế và các vấn đề kinh tế vĩ mô.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế, Đại học Adelaide, Úc (2000);

Cử nhân tài năng Kinh tế, Đại học Flinders, Úc (1997);

Cử nhân Thương mại, Đại học Flinders, Úc (1996).

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU & GIẢNG DẠY

Tăng trưởng kinh tế, Các vấn đề kinh tế vĩ mô.

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2007-2008; 

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2011-2012; 

Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQGHN Năm học 2012-2013; 

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2012-2013; 

Khen thưởng của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Giai đoạn 2006-2010; 

Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2010-2011; 

Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2011-2012.

TS. KHÚC VĂN QUÝ

TS. KHÚC VĂN QUÝ

Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế môi trường và Phát triển bền vững

Chi tiết
TS. NGUYỄN THỊ VĨNH HÀ

TS. NGUYỄN THỊ VĨNH HÀ

Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế học

Chi tiết
TS. NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

TS. NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế tài nguyên và Bất động sản

Chi tiết
PGS.TS. VŨ VĂN HƯỞNG

PGS.TS. VŨ VĂN HƯỞNG

Chủ nhiệm bộ môn Thống kê và Phương pháp nghiên cứu Kinh tế

Chi tiết
TS. PHẠM QUANG KHOÁI

TS. PHẠM QUANG KHOÁI

Chủ nhiệm Bộ môn Toán kinh tế và Khoa học dữ liệu

Chi tiết
TS. HOÀNG KHẮC LỊCH

TS. HOÀNG KHẮC LỊCH

Giảng viên, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự, Thư ký Hội đồng trường

Chi tiết