QUY ĐỊNH QUẢN LÝ

Định hướng Nghiên cứu Khoa học

Định hướng Nghiên cứu Khoa học

Công văn số 736/ĐHKT-NCKH ngày 11/3/2004 về việc định hướng NCKH năm 2024

Chi tiết
Hướng dẫn và quy trình đăng ký Google Scholar

Hướng dẫn và quy trình đăng ký Google Scholar

Hướng dẫn dành cho các giảng viên nhà nghiên cứu của ĐHQGHN.

Chi tiết
Quy định tổ chức Hội thảo, Diễn đàn, Tọa đàm Khoa học trong nước và quốc tế

Quy định tổ chức Hội thảo, Diễn đàn, Tọa đàm Khoa học trong nước và quốc tế

Quy định số 2231/QĐ-ĐHKT ngày 30/6/2023 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Chi tiết
Quy định về đầu tư, quản lý và sử dụng quỹ phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Quy định về đầu tư, quản lý và sử dụng quỹ phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Quyết định số 957/QĐ-ĐHKT ngày 06 tháng 04 năm 2022 về việc Quy định về đầu tư, quản lý và sử dụng quỹ phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ tại Trường […]

Chi tiết
Quy cách tên đơn vị công tác trên các công bố khoa học quốc tế

Quy cách tên đơn vị công tác trên các công bố khoa học quốc tế

Công văn số 579/ĐHQGHN-KHCN ngày 20 tháng 02 năm 2020 V/v quy cách tên đơn vị công tác trên các công bố khoa học quốc tế

Chi tiết
Ban hành Quy định quản lý tài sản trí tuệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Ban hành Quy định quản lý tài sản trí tuệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Công văn số 3416/QĐ-ĐHQGHN ngày 02 tháng 11 năm 2021 về việc ban hành Quy định quản lý tài sản trí tuệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chi tiết
Ban hành Quy định về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định số 1525/QĐ-ĐHKT ngày 19 tháng 05 năm 2021 V/v ban hành Quy định về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học […]

Chi tiết
Danh mục các văn bản quản lý, điều hành lĩnh vực Khoa học - Công nghệ của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, của ĐHQGHN, của Quốc hội và Chính phủ, của Bộ và liên Bộ

Danh mục các văn bản quản lý, điều hành lĩnh vực Khoa học - Công nghệ của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, của ĐHQGHN, của Quốc hội và Chính phủ, của Bộ và liên Bộ

Danh mục các văn bản quản lý, điều hành lĩnh vực Khoa học - Công nghệ của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, của ĐHQGHN, của Quốc hội và Chính phủ, của Bộ […]

Chi tiết