NCKH SINH VIÊN

Hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho người học ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho người học ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Công văn số 793/HD-ĐHQGHN ngày 29 tháng 09 năm 2017 V/v hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho người học ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Chi tiết
Hội nghị phát động phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021-2022

Hội nghị phát động phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021-2022

Với mục đích thúc đẩy phong trào nghiên cứu, giúp cho sinh viên củng cố, nâng cao kiến thức đã học, làm quen với các phương pháp tư duy và phân tích những […]

Chi tiết
RCES với dấu ấn “Chuyên mục nghiên cứu khoa học sinh viên”

RCES với dấu ấn “Chuyên mục nghiên cứu khoa học sinh viên”

Nghiên cứu khoa học (NCKH) thường được những bạn trẻ gắn với định kiến là khô khan, thế nhưng ở một góc độ khác, chúng ta có thể coi đó là một “chuỗi hành […]

Chi tiết
 Á quân Giải thưởng NCKH sinh viên cấp ĐHQGHN 2021 gọi tên sinh viên Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

Á quân Giải thưởng NCKH sinh viên cấp ĐHQGHN 2021 gọi tên sinh viên Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

Đề tài nghiên cứu khoa học của nhóm sinh viên Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN là 1 trong 20 đề tài ấn tượng nhất và đã xuất sắc […]

Chi tiết