NHÀ KHOA HỌC QUỐC TẾ

TS. Jean-Yves Le Corre

TS. Jean-Yves Le Corre

TS. Jean-Yves Le Corre là giáo sư lĩnh vực thực hành và phát triển giáo dục tại ĐH Xi'an Jiaotong-Liverpool, Trung Quốc.

Chi tiết
GS. Andreas Stoffers

GS. Andreas Stoffers

GS. Andreas là giáo sư lĩnh vực quản lý quốc tế và nhà lãnh đạo với thành tích đặc biệt trong việc phát triển và thực hiện các sáng kiến chiến lược.

Chi tiết
Patricio Dellagiovanna

Patricio Dellagiovanna

Chuyên gia phân tích ngoại giao và quản trị

Chi tiết
GS. Richard Hazenberg

GS. Richard Hazenberg

Giáo sư về Đổi mới xã hội, Đại học Northampton, Vương Quốc Anh

Chi tiết