Trang Đào tạo sau đại học
 
Thời khóa biểu bậc sau đại học học kỳ 1, năm học 2018-2019

Thời khóa biểu bậc sau đại học học kỳ 1, năm học 2018-2019 Khóa QH-2017-E và QH-2018-E (Áp dụng từ ngày 28/7/2018 đến ngày 20/1/2019).


>>> Xem hoặc tải thông báo tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN