Trang Đào tạo sau đại học
 
Thời khoá biểu học kỳ II năm học 2016-2017 của các lớp cao học khóa QH-2015.E và QH-2016.E

Căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2016-2017, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo Thời khoá biểu học kỳ II năm học 2016-2017 của các lớp cao học khóa QH-2015.E (Khóa 24) và Khóa QH-2016.E (Khóa 25)


1. Lịch học: Chi tiết theo file đính kèm

2. Địa điểm học: Khu giảng đường của Trường ĐH Kinh tế: Giảng đường Việt Úc và giảng đường CSS

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo - Bộ phận Sau đại học - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Địa chỉ: Phòng 504 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04.37547506 (504)


Trường ĐHKT - ĐHQGHN