Trang Đào tạo sau đại học
 
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 các lớp cao học khóa QH-2015-E (khóa 24) và khóa QH-2016-E (trúng tuyển đợt 1 năm 2016)

Căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2016-2017, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2016-2017 của các lớp cao học khóa QH-2015-E (khóa 24) và khóa QH-2016-E (khóa 25 - trúng tuyển đợt 1 năm 2016).


1. Lịch học: Chi tiết xem tại đây.
2. Địa điểm học: Khu giảng đường của Trường Đại học Kinh tế: Giảng đường Việt Úc và giảng đường CSS.  

Chi tiết liên hệ:  

Phòng Đào tạo - Bộ phận Sau đại học - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Địa chỉ: Phòng 504  Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 37 54 7506 (504).

Trường ĐHKT - ĐHQGHN