Trang Đào tạo sau đại học
 
Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2016-2017, khóa QH-2016-E (Trúng tuyển đợt 2)

Căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2016-2017, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2016-2017 của Khóa QH-2016-E ( Khóa 25- trúng tuyển đợt 2) bậc đào tạo thạc sĩ như sau:


1. Lịch học: Xem chi tiết tại đây.

2. Địa điểm học: Giảng đường Việt - Úc

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo - Bộ phận Sau đại học, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Địa chỉ: Phòng 504 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04.3754.7506 + máy lẻ 504


Trường ĐHKT - ĐHQGHN