Trang Đào tạo sau đại học
 

Liên hệ về đào tạo sau đại học, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Tin liên quan
Bộ phận Sau đại học, Phòng Đào tạo, Trường ĐHKT.

Địa chỉ: Phòng 504, Nhà E4 - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy

 

Thành viên

Công việc đảm nhận

Phó Trưởng Phòng (phụ trách SĐH)

ThS Ngô Thị Thu Hà

Email: ntha@vnu.edu.vn

ĐT: 024.3754 7506 (534)

Phụ trách chung về công tác đào tạo Thạc sĩ

 

Phân công công việc của các chuyên viên trong Bộ phận Sau đại học:

1. Bổ sung kiến thức, tuyển sinh:

ThS. Lê Vĩnh Tiến

Email: tienlv@vnu.edu.vn

ĐT: 024.3754 7506 (524)

- Tổ chức học bổ sung kiến thức

- Thu hồ sơ tuyển sinh và thực hiện các công việc liên quan đến tuyển sinh

2.Tổ chức đào tạo Tiến sĩ:

ThS. Trần Quốc Toản

Email: toantq@vnu.edu.vn

ĐT: 024.3754 7506 (514)

- Phụ trách công tác đào tạo Tiến sĩ

- Tuyển sinh Sau đại học

3. Tổ chức đào tạo Thạc sĩ:

ThS. Nguyễn Thị Trung Kiên

Email: nttkien@vnu.edu.vn

ĐT: 024.3754 7506 (504)

- Xây dựng lịch trình đào tạo, thời khóa biểu các học kỳ, lịch thi hết học phần, tổ chức lớp học, chuẩn bị hồ sơ lớp học, xử lí học vụ.

- Làm bảng điểm tổng hợp và bảng điểm cá nhân

- Tiếp nhận đơn của học viên: thắc mắc liên quan đến kết quả học tập, học vụ, chứng chỉ Tiếng Anh, xin nghỉ học tạm thời, bảo lưu của học viên…

4. Đề cương sơ bộ luận văn, Kết quả nghiên cứu sơ bộ luận văn, tổ chức thi hết học phần:

ThS. Đặng Thị Trang

Email: dangtrang@vnu.edu.vn

ĐT: 024.3754 7506 (514)

- Dự thảo các Quyết định phân công cán bộ hướng dẫn và giao định hướng nghiên cứu luận văn, Quyết định phân công cán bộ hướng dẫn đề tài luận văn thạc sĩ.

- Dự thảo các Hội đồng xét duyệt tên đề tài luận văn, Hội đồng đánh giá kết quả nghiên cứu sơ bộ luận văn.

- Tổ chức thi hết học phần, ghép phách.

5. Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ:

ThS. Nguyễn Thị Như Trang

Email: ntntrang@vnu.edu.vn

ĐT: 024.3754 7506 (554)

- Thu hồ sơ xin bảo vệ luận văn thạc sĩ.

- Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ.

- Hướng dẫn học viên hoàn thiện hồ sơ sau bảo vệ luận văn.

6. Tốt nghiệp:

ThS. Hoàng Thị Tuyết Nhung

Email: nhunghtt@vnu.edu.vn

ĐT: 024.3754 7506 (554)

- Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị xét tốt nghiệp và công nhận học vị thạc sĩ.

- Phát bằng tốt nghiệp thạc sĩ.

 


UEB_net

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn BAXPGA
Nội dung