Trang Đào tạo sau đại học
 

Danh sách các phòng thi đánh giá năng lực ngoại ngữ ngày 21/7/2018Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo danh sách các phòng thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tổ chức thi ngày 21/7/2018

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn OHWVTL
Nội dung