Trang Đào tạo sau đại học
 
Lịch học và danh sách phân lớp cho các học viên chuyên ngành Kinh tế quốc tế và Kinh tế chính trị trúng tuyển năm 2015

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo lịch học và danh sách phân lớp cho các học viên chuyên ngành Kinh tế quốc tế và Kinh tế chính trị trúng tuyển năm 2015, cụ thể như sau:


Thời gian học: Cả ngày thứ 7 và Chủ nhật  

(Lịch học bắt đầu từ ngày  05/12/2015 đến 27/12//2015)

Địa điểm:  Phòng 201 Giảng đường 1 (Giảng đường CSS)

>>> Xem thông tin chi tiết tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN