Trang Đào tạo sau đại học
 
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2015 - 2016 các lớp cao học khóa QH-2015-E (Khóa 24 trúng tuyển đợt 2)

Căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2015-2016, Trường Đại học Kinh tế thông báo Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2015-2016 của các lớp cao học Khóa QH-2015.E ( Khóa 24- trúng tuyển đợt 2)


1. Lịch học (Chi tiết xem tại đây)

2. Địa điểm học: Khu giảng đường của Trường ĐH Kinh tế: Giảng đường Việt Úc và giảng đường CSS (Sơ đồ kèm theo)

Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo - Bộ phận Sau đại học - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Địa chỉ: Phòng 504  Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04.3754.7506 (504)


Trường ĐHKT - ĐHQGHN