Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông báo thời khóa biểu học kỳ II năm học 2015-2016 các lớp cao học khóa QH-2014-E (Khóa 23) và khóa QH-2015-E (Khóa 24)

Căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2015-2016, Trường Đại học Kinh tế thông báo Thời khoá biểu học kỳ II năm học 2015-2016 của các lớp cao học Khóa QH-2014.E (Khóa 23) và Khóa QH-2015.E (Khóa 24):


1. Lịch học (Download tại đây)

2. Địa điểm học: Khu giảng đường của Trường ĐH Kinh tế: Giảng đường Việt Úc và giảng đường CSS

Chi tiết liên hệ:  

Phòng Đào tạo - Bộ phận Sau đại học - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Địa chỉ: Phòng 504  Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04.37 54 7506 (504)


Trường ĐHKT - ĐHQGHN