Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông báo thời khóa biểu học phần Triết học học kỳ I năm học 2016-2017 của các lớp cao học

Căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2016-2017, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo Thời khoá biểu học phần Triết học kỳ I năm học 2016-2017 của các lớp cao học Khóa QH-2016-E trúng tuyển đợt 1 và các lớp cao học Khóa QH-2015-E trúng tuyển đợt 2 như sau:


1. Lịch học: (Download tại đây)
2. Địa điểm học: Khu giảng đường của Trường Đại học Kinh tế: Giảng đường 1- CSS (Xem sơ đồ đến CSS).

Chi tiết liên hệ:  

Phòng Đào tạo - Bộ phận Sau đại học - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Địa chỉ: Phòng 504  Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 04 37 54 7506 (504)

Trường ĐHKT - ĐHQGHN