Trang Đào tạo sau đại học
 
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2017-2018 các lớp cao học Khóa QH-2016-E và QH-2017-E

Căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2017-2018, Trường Đại học Kinh tế thông báo Thời khoá biểu học kỳ II năm học 2017-2018 của các lớp cao học Khóa QH-2016-E và Khóa QH-2017-E.


1. Lịch học: Chi tiết xem tại đây.

2. Địa điểm học: Khu giảng đường của Trường ĐH Kinh tế: Giảng đường Việt Úc và giảng đường CSS

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Địa chỉ: Phòng 504 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04 37 54 7506 (504)


Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Các tin khác