Trang Đào tạo sau đại học
 
Thời khóa biểu học phần Triết học học kỳ I năm học 2017 -2018 (Lớp cao học Khóa QH-2017-E trúng truyển đợt 1)

Căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2017-2018, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thời khoá biểu học phần Triết học kỳ I năm học 2017 -2018 của các lớp cao học Khóa QH-2017-E trúng tuyển đợt 1 như sau:


1. Lịch học: Chi tiết theo file đính kèm

2. Địa điểm học: Khu giảng đường của Trường Đại học Kinh tế: Giảng đường 1- CSS (Xem sơ đồ đến CSS).

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo - Bộ phận Sau đại học, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Địa chỉ: Phòng 504 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04 37 54 7506 (504)


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN