Trang Đào tạo sau đại học
 
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2017 - 2018 các lớp cao học khóa QH-2017-E (K26 trúng tuyển đợt 2 năm 2017)

Căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2016-2017, Trường Đại học Kinh tế thông báo Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2017-2018 của các lớp cao học Khóa QH-2017.E (Khóa 26 - trúng tuyển đợt 2)


1. Lịch học (Xem chi tiết tại đây)

2. Địa điểm học: Khu giảng đường của Trường ĐH Kinh tế: Giảng đường Việt Úc và giảng đường CSS

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo - Bộ phận Sau đại học - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Địa chỉ: Phòng 504 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04 37 54 7506 (504)


Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Các tin khác