Trang Đào tạo sau đại học
 
Về việc điều chỉnh thời khóa biểu bậc sau đại học học kỳ I năm học 2018-2019 khóa QH-2018-E trúng tuyển đợt 2

Thông báo 3145/TB-ĐHKT ngày 23.11.2018 Về việc điều chỉnh thời khóa biểu bậc sau đại học học kỳ I năm học 2018-2019 khóa QH-2018-E trúng tuyển đợt 2


Căn cứ thông báo Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018- 2019 khóa QH-2018-E trúng tuyển đợt 2 đã đăng tải trên website, Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu điều chỉnh, cụ thể như sau:

 

TT

Học phần

Số TC

Buổi học

Thời gian học cũ

Thời gian học điều chỉnh

1

Triết học

4

Thứ bảy, Chủ nhật (Sáng, chiều)

24/11, 25/11, 01/12, 02/12, 07/12, 08/12, 14/12 và sáng 15/12

24/11, 25/11, 01/12, 02/12, 08/12, 09/12, 15/12 và sáng 16/12

2

Các học phần chuyên môn

3

Thứ bảy, Chủ nhật (Sáng, chiều)

16/12, 22/12, 23/12, 29/12, 30/12, 5/1

22/12, 23/12, 29/12, 30/12, 5/1, 6/1

3

Quản trị tài chính doanh nghiệp nâng cao

3

Thứ bảy, Chủ nhật (Sáng, chiều)

Điều chỉnh giảng viên lớp QH-2018-E QTKD 2

Giảng viên đã phân công: TS. Nguyễn Thế Hùng

Giảng viên giảng dạy mới: TS. Vũ Thị Loan

 

Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo tới học viên và giảng viên để thực hiện.

Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (Phòng 504 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội).

Điện thoại: (024) 3.754 7506 (máy lẻ 554) - Mr. Cường

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://ueb.edu.vn/


Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN