THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN VÀ TRA CỨU

Thông báo kết quả điểm thi tuyển sinh sđh đợt 1 năm 2023

Thông báo kết quả điểm thi tuyển sinh sđh đợt 1 năm 2023

Kèm theo thông báo số 1683/TB-ĐHKT ngày 19 tháng 05 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo về việc điểm trúng tuyển và nhập học kỳ thi  tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2022

Thông báo về việc điểm trúng tuyển và nhập học kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2022

Kèm theo Thông báo số 1782/QĐ-ĐHKT ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Lịch thi tuyển sinh sau đại học lần 1 đợt 1 năm 2021 vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Lịch thi tuyển sinh sau đại học lần 1 đợt 1 năm 2021 vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Thông báo số 1099/TB-ĐHKT ngày 09/04/2021 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Chi tiết
Thông báo: Kết quả điểm thi tuyển sinh Sau đại học lần 1 đợt 1 năm 2021

Thông báo: Kết quả điểm thi tuyển sinh Sau đại học lần 1 đợt 1 năm 2021

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Kinh tế thông báo kết quả điểm thi tuyển sinh SĐH lần 1 đợt 1 năm 2021 như sau:

Chi tiết