HỌC PHÍ

Quy định hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Quy định hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Hàng năm, Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế được hỗ trợ học bổng do Trường Đại học Kinh tế cấp và do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp.

Chi tiết
Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với bậc đào tạo sau đại học (Điều chỉnh theo NQ 165/NQ-CP ngày 20/12/2022)

Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với bậc đào tạo sau đại học (Điều chỉnh theo NQ 165/NQ-CP ngày 20/12/2022)

Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với bậc đào tạo Sau đại học tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, cụ thể:

Chi tiết
Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với bậc đào tạo sau đại học

Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với bậc đào tạo sau đại học

Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với bậc đào tạo Sau đại học tại Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, cụ thể:

Chi tiết
Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản năm học 2022-2023

Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản năm học 2022-2023

Thực hiện nội dung công văn số 2318/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 11 tháng 07 năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản […]

Chi tiết
Học phí đào tạo tiến sĩ

Học phí đào tạo tiến sĩ

Thông báo số 3555/TB-ĐHKT ngày 15/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội về quy định mức thu học phí năm học 2021-2022 […]

Chi tiết