THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2024

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2024

Năm 2024, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh 9 chương trình đào tạo Thạc sĩ và 5 chương trình đào tạo Tiến sĩ. Cụ thể như sau:

Chi tiết
Thông báo về việc đăng ký học bổ sung kiến thức  dự thi bậc đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2023

Thông báo về việc đăng ký học bổ sung kiến thức dự thi bậc đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2023

Kèm theo Thông báo số 1685/TB-ĐHKT ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2023

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2023

Kèm theo Thông báo số 907/TB-ĐHKT ngày 21 tháng 03 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo về việc đăng ký học bổ sung kiến thức  dự thi bậc đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2023

Thông báo về việc đăng ký học bổ sung kiến thức dự thi bậc đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2023

Kèm theo Thông báo số 489/TB-ĐHKT ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Quy chế đào tạo tiến sĩ ở ĐHQGHN năm 2022: Cơ chế mở cho người học và nâng cao chất lượng đầu ra - yêu cầu công bố quốc tế với nghiên cứu sinh

Quy chế đào tạo tiến sĩ ở ĐHQGHN năm 2022: Cơ chế mở cho người học và nâng cao chất lượng đầu ra - yêu cầu công bố quốc tế với nghiên cứu sinh

Ngày 21/10/2022, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 3638/QĐ -ĐHQGHN về việc ban hành Quy chế đào tạo Tiến sĩ tại ĐHQGHN. Nhân dịp này, PV đã phỏng vấn […]

Chi tiết
Thông báo điều chỉnh thông báo tuyển sinh Đại học năm 2022

Thông báo điều chỉnh thông báo tuyển sinh Đại học năm 2022

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN thông báo điều chỉnh thông tin tuyển sinh Đại học năm 2022

Chi tiết
Trường Đại học Kinh tế thông báo tuyển sinh Sau Đại học năm 2022

Trường Đại học Kinh tế thông báo tuyển sinh Sau Đại học năm 2022

Đối với bậc Thạc sĩ, thời gian tuyển sinh đợt 1 từ 8h00 ngày 17/01/2022 đến 17h00 ngày 01/4/2022

Chi tiết