THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN VÀ TRA CỨU

THÔNG BÁO: Về việc điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học lần 1 đợt 1 năm 2021

Trường Đại học Kinh Tế - ĐHQGHN 17:49 06/01/2022

Theo thông báo số 1479/TB-ĐHKT của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Căn cứ Quyết định số 1417/QĐ-ĐHQGHN, ngày 14/05/2021 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo sau đại học đợt 1 năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế;

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học lần 1 đợt 1 năm 2021 như sau:

1. Điểm trúng tuyển đào tạo tiến sĩ:

STT

Chuyên ngành đào tạo

Điểm trúng tuyển

Ghi chú

1

Kinh tế chính trị

60.0

Trong đó điểm đề cương nghiên cứu từ 25 điểm trở lên

2

Quản lý kinh tế

60.0

3

Quản trị kinh doanh

60.0

4

Kinh tế quốc tế

60.0

2. Điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ:

- Đối với chuyên ngành QLKT, KTCT

STT

Chuyên ngành đào tạo

Điểm trúng tuyển

Ghi chú

1

Quản lý kinh tế

10.0

Đạt điểm 5 trở lên đối với các môn thi cơ bản, môn thi cơ sở và đạt điểm 50 trở lên môn thi tiếng Anh hoặc miễn.

2

Kinh tế chính trị

10.0

- Đối với các chuyên ngành Kế toán, TCNH, CSC&PT, QTKD, KTQT:

STT

Chuyên ngành đào tạo

Điểm trúng tuyển

Ghi chú

Điểm đánh giá năng lực

Điểm môn cơ sở

1

Kế toán

75.0

5.5

Đạt 50 điểm trở lên môn thi tiếng Anh hoặc miễn.

2

Tài chính - Ngân hàng

75.0

5.0

3

Chính sách công và phát triển

75.0

6.0

4

Quản trị kinh doanh

75.0

5.0

5

Kinh tế quốc tế

75.0

5.0

Trân trọng thông báo./.

 >> Xem chi tiết thông báo tại đây.