THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2024

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2024

Năm 2024, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh 9 chương trình đào tạo Thạc sĩ và 5 chương trình đào tạo Tiến sĩ. Cụ thể như sau:

Chi tiết
Thông báo Lịch thi tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2023

Thông báo Lịch thi tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2023

Kèm theo Thông báo số 1401/TB-ĐHKT ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Chi tiết
Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2023

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2023

Kèm theo Thông báo số 907/TB-ĐHKT ngày 21 tháng 03 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2022

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2022

Kèm theo Thông báo số 78/TB-ĐHKT ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo  tích lũy trước tín chỉ của chương tình đào tạo Thạc sĩ đối với sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN học kỳ I, năm học 2022-2023

Thông báo tích lũy trước tín chỉ của chương tình đào tạo Thạc sĩ đối với sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN học kỳ I, năm học 2022-2023

Dành cho sinh viên có điểm trung bình chung tích lũy tính đến thời điểm đăng ký tích lũy trước tín chỉ của chương trình đào tạo Thạc sĩ đạt từ 2.5/4.0 […]

Chi tiết
THÔNG BÁO LỊCH THI TUYỂN SINH SĐH ĐỢT 1 NĂM 2022

THÔNG BÁO LỊCH THI TUYỂN SINH SĐH ĐỢT 1 NĂM 2022

Kèm theo Thông báo số 1092/TB-ĐHKT ngày 13 tháng 04 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết
Trường Đại học Kinh tế thông báo tuyển sinh Sau Đại học năm 2022

Trường Đại học Kinh tế thông báo tuyển sinh Sau Đại học năm 2022

Đối với bậc Thạc sĩ, thời gian tuyển sinh đợt 1 từ 8h00 ngày 17/01/2022 đến 17h00 ngày 01/4/2022

Chi tiết