THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN VÀ TRA CỨU

Thông báo kết quả điểm thi tuyển sinh sđh đợt 1 năm 2023

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 17:02 24/05/2023

Kèm theo thông báo số 1683/TB-ĐHKT ngày 19 tháng 05 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Căn cứ Quyết định số 4467/QĐ-ĐHKT ngày 13/12/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2023;

Căn cứ Hướng dẫn số 556/ HD-ĐHQGHN ngày 27/02/2023 về Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội;

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Kinh tế thông báo kết quả điểm thi tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2023 như sau:

1. Điểm thi:

- Bậc tiến sĩ: Các ngành Quản lý kinh tế, Kinh tế chính trị, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế quốc tế và Quản trị kinh doanh.

- Bậc thạc sĩ: Các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế quốc tế, Kế toán, Quản lý kinh tế và chuyên ngành Công nghệ tài chính

2. Tra cứu điểm thi: Trên cổng thông tin điện tử và theo số chứng minh thư/căn cước công dân http://tracuusaudaihoc.ueb.edu.vn/

3. Thông tin liên hệ: 

- Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

- Địa chỉ: Phòng 401 Nhà E4, số 144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 024.37547506, số máy lẻ 315.

>> Xem Thông báo tại đây.

Thông báo về việc điểm trúng tuyển và nhập học kỳ thi  tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2022

Thông báo về việc điểm trúng tuyển và nhập học kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2022

<p>Kèm theo Thông báo số 1782/QĐ-ĐHKT ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN</p>

Chi tiết
Lịch thi tuyển sinh sau đại học lần 1 đợt 1 năm 2021 vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Lịch thi tuyển sinh sau đại học lần 1 đợt 1 năm 2021 vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

<p><i><strong>Thông báo số 1099/TB-ĐHKT ngày 09/04/2021 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.</strong></i></p>

Chi tiết
Thông báo: Kết quả điểm thi tuyển sinh Sau đại học lần 1 đợt 1 năm 2021

Thông báo: Kết quả điểm thi tuyển sinh Sau đại học lần 1 đợt 1 năm 2021

<p><span style="background-color:rgb(255,255,255);color:rgb(51,51,51);"><i><strong>Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Kinh tế thông báo kết ...

Chi tiết