Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu môn Tin học cơ sở phần thực hành học kỳ I, năm học 2014-2015 của các lớp cử nhân hệ chính quy Khóa QH-2014-E

Thông báo số 4235/TB-ĐHKT của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ngày 10/10/2014.


Căn cứ công văn số 462ĐT ngày 08/10/2014 của Trường Đại học Công nghệ, căn cứ lịch trình đào tạo, Trường Đại học Kinh tế thông báo Thời khóa biểu phần thực hành môn học Tin học cơ sở 2 (INT1004) học kỳ I năm học 2014-2015 (theo danh sách phân nhóm kèm theo).
>> Xem thời khóa biểu của mỗi nhóm
tại đây


T
hời gian: bắt đầu từ ngày 13/10/2014 đến ngày 27/12/2014.
Địa điểm: Phòng máy Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN, Nhà G2, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Phòng 305 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Điện thoại: 3.754 7506 (305,315)
Email: daotaochinhquy@gmail.com
Website:
http://www.ueb.edu.vn


Trường ĐHKT - ĐHQGHN