Trang Đào tạo đại học
Banner động trên cùng trang tin

Biểu mẫu về đào tạo đại học


Tin liên quan 
 
Stt
Mẫu số
Nội dung
Đơn vị phụ trách
1
Đăng ký học cải thiện

Phòng Đào tạo

2
Đăng ký hủy môn học

Phòng Đào tạo

3
Đăng ký lại lớp môn học

Phòng Đào tạo

4
Đăng ký môn học

Phòng Đào tạo

5
Đơn xị hoãn thi lần 1

Phòng Đào tạo

6

Đơn dự thi hệ chất lượng cao

Phòng Đào tạo

7

Đăng ký cấp lại bảng điểm đại học

Phòng Đào tạo

18

Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học

Phòng Đào tạo

29

Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Phòng Đào tạo

10
Đơn xin thôi học

Phòng Đào tạo

11
Đơn xin tạm nghỉ học

Phòng Đào tạo

12
Đơn xin học lại

Phòng Đào tạo

13
Đơn xin chuyển trường

Phòng Đào tạo

14
Đăng ký học lại

Phòng Đào tạo


Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn YKOAWQ
Nội dung