Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu môn Tiếng Anh học kỳ I, năm học 2014-2015 của các lớp cử nhân hệ chính quy Khóa QH-2014-E

Căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2014-2015, căn cứ kết quả thi kỳ thi đánh giá năng lực ngày 6/9/2014 của sinh viên Khóa QH-2014-E, Trường Đại học Kinh tế thông báo Thời khóa biểu các lớp Tiếng Anh A1, Tiếng Anh A2, cụ thể như sau:


1. Thời khóa biểu và danh sách các lớp môn học

Click vào đây để xem chi tiết:
 
2. Thời gian: Bắt đầu từ ngày 22/9/2014 đến ngày 21/12/2014.
3. Lưu ý:

- Danh sách các lớp môn học Tiếng Anh của hệ Chất lượng cao sẽ được thông báo vào ngày 22/9/2014 trên website của Trường.

- Sinh viên trúng tuyển vào Chương trình đạt chuẩn quốc tế học theo Thời khóa biểu riêng của Chương trình.

- Do môn Tiếng Anh bắt đầu học muộn hơn so với kế hoạch chung của Trường nên đề nghị giảng viên bố trí lịch dạy bổ sung cho đủ số giờ tín chỉ theo quy định (Cán bộ lớp đăng ký thời gian với Bộ phận Giảng đường để bố trí phòng học phù hợp).

Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Địa chỉ: Phòng 305 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 3.754 7506 (305, 315)

Đề nghị các khoa thông báo cho giảng viên và sinh viết biết và thực hiện.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN