Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2013-2014 của Khóa QH-2013 Hệ chính quy áp dụng từ ngày 9/9/2013 đến ngày 29/12/2013

Thông báo số 1793/TB-ĐHKT ngày 22/8/2013 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2013-2014, Trường Đại học Kinh tế thông báo thời khoá biểu học kỳ I năm học 2013-2014 của các lớp hệ chính quy Khoá QH-2013 của Trường như sau:

1. Lịch học (chi tiết kèm theo)

2. Địa điểm học: Khu giảng đường của Trường ĐH Kinh tế, khu Việt Úc và CSS Ngoại ngữ (Sơ đồ kèm theo). Riêng môn Giáo dục thể chất sinh viên học tại Sân vận động đa năng Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN.

3. Thời khoá biểu của các lớp QH-2013-E hệ chính quy bắt đầu từ ngày 09/9/2013 đến ngày 29/12/2013.

Riêng các môn Tiếng Anh A1 và Toán cao cấp của các lớp QH-2013-E Chất lượng cao (KTQT và TCNH)bắt đầu từ ngày 30/9/2013 đến hết ngày 29/12/2013. Giảng viên bố trí lịch dạy bù cho đủ số giờ tín chỉ quy định, hoàn thành việc dạy bù trước ngày 15/11/2013 (Ban cán sự lớp đăng ký phòng học bù với Phòng Đào tạo tại Khu giảng đường).

Sinh viên chương trình chất lượng cao học môn Tiếng Anh A2 sau khi kết thúc học và thi môn Tiếng Anh A1. Lịch thi Tiếng Anh A1 sẽ được thông báo trên website của Trường ĐH Kinh tế.

4. Lịch sinh hoạt lớp: Sáng ngày 26/8/2013 (từ 08h00 – 11h00), chi tiết như sau:

STT
Lớp
Giảng đường
1
QH-2013-E KINH TẾ
802 Việt Úc
2
QH-2013-E KTPT
706Việt Úc
3
QH-2013-E KTQT
703 Việt Úc
4
QH-2013-E TCNH
704 Việt Úc
5
QH-2013-E KẾ TOÁN
801 Việt Úc

5. Lịch học chính trị đầu năm: ngày 4/9/2013;

6. Lịch khai giảng: Sáng ngày 19/9/2013. Sinh viên khoá QH-2013-E nghỉ học buổi sáng ngày 19/9/2013 để dự lễ khai giảng. Các môn học của Khóa QH-2013 có lịch học vào buổi sáng ngày 19/9/2013, giảng viên bố trí lịch dạy bù trong tháng 9/2013 cho đủ số giờ tín chỉ quy định (Ban cán sự lớp đăng ký phòng học bù với Phòng Đào tạo tại Khu giảng đường).

Chi tiết liên hệ:  
Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Địa chỉ: Phòng 305 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 3.754 7506 (305, 315)

       

Trường ĐHKT - ĐHQGHN