Trang Đào tạo đại học
 
Thay đổi Thời khoá biểu của các lớp cử nhân hệ chính quy học kỳ I năm học 2013-2014

Thông báo số 1622/TB-ĐHKT ngày 12/8/2013 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Căn cứ thông báo số 1543/TB-ĐHKT ngày 05/8/2013 về việc đăng ký môn học học kỳ I năm học 2013-2014; căn cứ đề nghị của các khoa để đảm bảo cho sinh viên đăng ký và hoàn thành chương trình theo kế hoạch, Trường Đại học Kinh tế thông báo một số thay lịch học, chi tiết như sau:

STT
Môn học
Số TC
Mã lớp MH
Lịch học cũ
Lịch học mới
1
Quản lý nợ nước ngoài
3
INE3025
Sáng thứ 6, tiết 1-3
Chiều thứ 4, tiết 6-8
2
Quản trị tài chính quốc tế
3
INE3066
Chiều thứ 4, tiết 6-8
Sáng thứ 6, tiết 1-3
3
Các thị trường và định chế tài chính
3
FIB2003 2
Sáng thứ 6, tiết 1-3
Chiều thứ 2, tiết 6-8
4
Định giá doanh nghiệp
3
FIB3010
Chiều thứ 2, tiết 6-8
Sáng thứ 6, tiết 1-3
           
Đề nghị các khoa thông báo cho giảng viên và sinh viên biết và thực hiện.
 
Chi tiết liên hệ: 

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Phòng 305 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04)3.754 7506 (máy lẻ 305)           

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN