Trang Giới thiệu chung
 
Bộ môn Kinh tế Chính trị, Khoa Kinh tế Chính trị

Danh sách giảng viên bộ môn Kinh tế Chính trị Thế giới, Khoa Kinh tế Chính trị Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN:


 

TT
Ảnh
Họ và tên
Chức vụ


1


Giảng viên


2


Phó Chủ nhiệm bộ môn,
Giảng viên


3


Giảng viên

4


Giảng viên


5PGS.TS Lê Danh TốnGiảng viên


6


Giảng viên
 
 
7

 
 
 
 
Giảng viên
 
 
8
 
 
 
 
 
Giảng viên
 
 
9
 
 
 
 
 
Giảng viên
 
 
10
 
 
 
 
 
Trợ giảng
 
 
11
 
 
 
 
 
 
 
 Trợ giảng
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
Trợ giảng
 
 
13
 
 
 
 
 
Giảng viên tập sự
 

_________________

Địa chỉ liên hệ:

Bộ môn Kinh tế Chính trị

Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Phòng 100, Nhà E1, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Ðiện thoại: (84-24) 37547506 + máy lẻ 100, 101 - Fax: (84-24) 37546765

Website: www.ueb.edu.vn; www.ueb.vnu.edu.vn