Trang Giới thiệu chung
 
Bộ môn Tài chính Quốc tế, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế

Bộ môn Tài chính Quốc tế, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Bộ môn gồm các giảng viên sau:TT
 Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

1

PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn

Chủ nhiệm bộ môn, Giảng viên

 2
 TS. Nguyễn Cẩm NhungPhó Chủ nhiệm khoa, Giảng viên
3

TS. Nguyễn Tiến Dũng

Giảng viên

4
ThS. Trần Việt Dung Giảng viên
5

ThS. Nguyễn Thị Vũ Hà

Phó phòng NCKH&HTPT - Giảng viên

6

ThS. Trần Thế Lân

Giảng viên

7

TS. Phạm Xuân Hoan

Trưởng Ban Kế
hoạch Tài chính ĐHQGHN, Giảng viên


_________________

 

Địa chỉ liên hệ:

Bộ môn Tài chính Quốc tế, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng 407, Nhà E4, số 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Ðiện thoại: (84-24) 37547506 máy lẻ 407, 408 - Fax: (84-24) 37546765

Website: http://fibe.ueb.edu.vn; http://ueb.edu.vn