Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Bộ môn Kinh doanh Quốc tế, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế

Danh sách giảng viên Bộ môn Kinh doanh Quốc tế - Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường ĐHKTTT
Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

1

PGS.TS. Hà Văn Hội

Chủ nhiệm khoa, Chủ nhiệm bộ môn

2

PGS.TS. Nguyễn Việt Khôi

Phó Chủ nhiệm bộ môn, Giảng viên

3

Phó hiệu trưởng Trường Đại học Việt - Nhật, Giảng viên

 4
 TS. Nguyễn Tiến Minh
 Giảng viên
5

 TS. Đặng Quý Dương

 Giảng viên

 6 ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai
 Giảng viên

 
-------------------

 

Địa chỉ liên hệ:

Bộ môn Kinh doanh Quốc tế, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng 407, Nhà E4, số 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Ðiện thoại: (84-24) 37547506 + máy lẻ 407, 408 - Fax: (84-24) 37546765

Email: ktqt_kt@vnu.edu.vn; Website: http://ueb.vnu.edu.vn

Website: http://fibe.ueb.edu.vn; http://ueb.edu.vn