Trang Giới thiệu chung
 
Bộ môn Quản lý Kinh tế, Khoa Kinh tế Chính trị

Danh sách giảng viên Bộ môn Quản lý Kinh tế, Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế


 

 

TT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

1

 


PGS.TS. Phạm Thị Hồng ĐiệpChủ nhiệm bộ môn, Giảng viên

2

 TS. Nguyễn Trúc LêPhó Hiệu trưởng, Giảng viên

3

TS. Đỗ Anh Đức

Giảng viên

4

PGS. TS. Phan Huy Đường

 

Giảng viên

5

 


TS. Nguyễn Thị Hồng Hải

 


Giảng viên

6

ThS. Ngô Đăng Thành

 

Giảng viên

7

TS. Trần Đức Vui

 

Giảng viên

 

 

_______________

Địa chỉ liên hệ:

Bộ môn Quản lý Kinh tế,  Khoa Kinh tế Chính trị
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng 100, Nhà E1, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Ðiện thoại: (84-24) 37547506 + máy lẻ 100, 101 - Fax: (84-24) 37546765