Trang Giới thiệu chung
 
Danh sách cán bộ Phòng Hành chính - Tổng hợp
 

TT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

1


TS. Phạm Việt Thắng

Trưởng phòng

2

ThS. Phạm Bích Ngọc

Phó trưởng phòng phụ trách Văn thư lưu trữ

3

ThS. Vũ Minh Đức

Phó trưởng phòng phụ trách Cơ sở vật chất

4

ThS. Nguyễn Ngọc Anh

Chuyên viên Xây dựng

5

Nguyễn Thị Bình

Tổ trưởng Tổ Lễ tân Giảng đường Việt Úc

6

Trần Việt Dũng

Tổ trưởng Tổ Bảo vệ

7

CN. Nguyễn Thị Điệp

Chuyên viên Thống kê, Tổng hợp

8

CN. Nguyễn Thị Nơ

Tổ trưởng Tổ Lễ tân

9

ThS. Vũ Thị Tân

Chuyên viên phụ trách Văn thư

10

CN. Trần Văn Trọng

Chuyên viên Quản lý Giảng đường

 __________________________

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Hành chính Tổng hợp

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng 401 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 37547506 + 303, 313, 401, 402, 411, 421, 709; Fax: (84-24) 37546765;

Email: hanhchinh_kt@vnu.edu.vn;

Website: http://ueb.edu.vn


Trường ĐHKT - ĐHQGHN