Trang Giới thiệu chung
 
Bộ môn Ngân hàng, Khoa Tài chính - Ngân hàng

Danh sách giảng viên Bộ môn Ngân hàng, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐHKT

TT

Ảnh

Họ và tên giảng viên

Chức vụ
1
TS. Nguyễn Phú Hà
Chủ nhiệm bộ môn
2

 
TS. Đinh Xuân Cường
Phó CNK3

 TS. Nguyễn Anh TuấnGiảng viên4

 TS. Đinh Thị Thanh Vân
Phó CNK

 

_______________________

Địa chỉ liên hệ:
Bộ môn Ngân hàng, Khoa Tài chính - Ngân hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 512, Nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (84-24) 37547506 + máy lẻ 551. Fax: (84-24) 3754676
Website:
http://ueb.edu.vn ; http://tcnh.ueb.edu.vn

 

 

 


Trường ĐHKT - ĐHQGHN