Trang Giới thiệu chung
 
Bộ môn Marketing, Viện Quản trị Kinh doanh

Danh sách giảng viên Bộ môn Marketing, Viện Quản trị Kinh doanh, Trường ĐHKT
TT

Ảnh

Họ và tên

Chức danh

1

TS. Hồ Chí Dũng

Chủ nhiệm Bộ môn

2

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân

Phó Trưởng ban Thanh tra - Pháp chế, ĐHQGHN

3

TS. Nguyễn Thị Phi Nga

Giảng viên

4

TS. Trần Đoàn Kim

Phó trưởng ban Hợp tác và Phát triển ĐHQGHN

5

ThS. Trần Việt Dũng

Chánh văn phòng Quỹ Phát triển ĐHQGHN

6

ThS. Nguyễn Thu Hà

Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Nghiên cứu QTKD

_________________

Địa chỉ liên hệ:

Bộ môn Marketing, Viện Quản trị Kinh doanh

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

P.307 - P.310, E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3754 7506, máy lẻ 307, Fax: (84-24) 3754 6765

Email: qtkd_kt@vnu.edu.vn;

Website:
http://ueb.edu.vn; http://qtkd.ueb.edu.vnTrường ĐHKT - ĐHQGHN