Trang Giới thiệu chung
 
Bộ môn Văn hóa doanh nghiệp, Viện Quản trị Kinh doanh

Danh sách giảng viên Bộ môn Văn hóa doanh nghiệp, Viện Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN:


    

 

TT

Ảnh

Họ và tên

Chức danh

1

PGS. TS. Đỗ Minh Cương

Chủ nhiệm Bộ môn

2

TS. Nguyễn Viết Lộc

Giảng viên

3

TS. Nguyễn Thùy Dung

Giảng viên

 

_________________

Địa chỉ liên hệ:

Bộ môn Văn hoá Doanh nghiệp

Viện Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

P.307 - P.310, E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3754 7506, máy lẻ 307  Fax: (84-24) 3754 6765    

Email: qtkd_kt@vnu.edu.vn

Website: http://ueb.edu.vn; http://qtkd.ueb.edu.vn


Trường ĐHKT - ĐHQGHN