Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Bộ môn Văn hóa doanh nghiệp, Viện Quản trị Kinh doanh

Danh sách giảng viên Bộ môn Văn hóa doanh nghiệp, Viện Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN:


    

 

TT

Ảnh

Họ và tên

Chức danh

1

PGS. TS. Đỗ Minh Cương

Chủ nhiệm Bộ môn

2

TS. Nguyễn Viết Lộc

Giảng viên

3

TS. Nguyễn Thùy Dung

Giảng viên

 

_________________

Địa chỉ liên hệ:

Bộ môn Văn hoá Doanh nghiệp

Viện Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

P.307 - P.310, E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3754 7506, máy lẻ 307  Fax: (84-24) 3754 6765    

Email: qtkd_kt@vnu.edu.vn

Website: http://ueb.edu.vn; http://qtkd.ueb.edu.vn


Trường ĐHKT - ĐHQGHN