Trang Giới thiệu chung
 
Bộ môn Văn hóa doanh nghiệp, Viện Quản trị Kinh doanh

Danh sách giảng viên Bộ môn Văn hóa doanh nghiệp, Viện Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN:


    

 

TT

Ảnh

Họ và tên

Chức danh

1


PGS.TS. Hoàng Văn Hải

Chủ nhiệm Bộ môn

2


ThS. Phạm Nhật Linh Giảng viên tập sự

3


ThS. Nguyễn Hữu Đăng Khoa

Giảng viên

 

_________________

Địa chỉ liên hệ:

Bộ môn Văn hoá Doanh nghiệp

Viện Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

P.307 - P.310, E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3754 7506, máy lẻ 307 

Email: qtkd_kt@vnu.edu.vn

Website: http://ueb.edu.vn; http://qtkd.ueb.edu.vn


Trường ĐHKT - ĐHQGHN