Trang Giới thiệu chung
 
Danh sách cán bộ Phòng Truyền thông và Quản trị thương hiệu

TT
Ảnh
Họ và tên
Chức danh

1


ThS.Lưu Thị Mai Anh

Trưởng phòng

2

ThS.Vũ Thanh Tú

Chuyên viên


_______________________

Địa chỉ liên hệ:
Phòng Truyền thông và Quản trị thương hiệu
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 702, nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Ðiện thoại: (84-24) 37547506 + máy lẻ 702, 712

Trường ĐHKT - ĐHQGHN