Trang Giới thiệu chung
 
Danh sách cán bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 

TT

Anh

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

(máy lẻ)

1

Hồ Sĩ Lưu

Phó trưởng phòng

phụ trách đơn vị

454

2


Trần Thị Hoài Thương

Phó phòng

414

3


Đinh Thị Dung

Chuyên viên

434

4

 

Phạm Thị Thanh Hoa

Chuyên Viên

404

5

Vũ Thị Thanh Huyền

Chuyên viên

464

6

Phạm Thị Ngọc Hà

Chuyên viên

434

7


Trần Thị Minh Phương

Chuyên viên

404

8

 

Đoàn Thị Thoan

Chuyên viên

424

9

 

Phạm Hồng Tâm

Chuyên viên

414

10

Nguyễn Thị Minh Thu

Chuyên viên

434

11

 


Nguyễn Thị Yến

Chuyên viên

424

 
_______________________

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng 404 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 37547506 + 411, 412 - Fax: (84-24) 37546765

Email: khtc_kt@vnu.edu.vn ; Website: http://ueb.edu.vn