Trang Đào tạo đại học
 
Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 7 năm 2018

Quyết định số 2019/QĐ-ĐHKT và 2020/QĐ-ĐHKT ngày 31/07/2018 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 7 năm 2018


   Quyết định số 2019/QĐ-ĐHKT ngày 31/07/2018 Về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chương trình đào tạo chuẩn, hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 7 năm 2018
   Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chương trình đào tạo chuẩn, hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 7 năm 2018 cho 30 sinh viên (có danh sách kèm theo) thuộc các ngành và các khoá đào tạo sau:
 

STT

                         Khóa

Ngành

 QH-2011-E

   QH-2012-E

 QH-2013-E

  QH-2014-E

Tổng

1

Kế toán

01

 

 

01

02

2

Kinh tế

 

01

 

02

03

3

Kinh tế phát triển

 

01

01

08

10

4

Kinh tế quốc tế

 

 

 

04

04

5

Quản trị kinh doanh

 

 

 

04

04

6

Tài chính - Ngân hàng

 

 

 

07

07

 

Tổng:

01

02

01

26

30

   
Quyết định số 2020/QĐ-ĐHKT ngày 31/07/2018 Về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chương trình đào tạo bằng thứ hai (bằng kép), hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 7 năm 2018.
Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chương trình đào tạo thứ hai (bằng kép), hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 7 năm 2018 cho 12 sinh viên (có danh sách kèm theo) thuộc các ngành và các khoá đào tạo như sau:

STT

Khóa

Ngành

QH-2013-E

QH-2014-E

QH-2015-E

Tổng

1

Kinh tế quốc tế

02

04

02

08

2

Tài chính - Ngân hàng

03

01

 

04

 

Tổng

05

05

02

12

 
 Tải các tệp đính kèm tại đây >>>

Phòng ĐT - Trường ĐH Kinh tế


Các tin khác