Trang Đào tạo đại học
 
Về việc nhận bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy và hệ chính quy - Chương trình bằng kép tốt nghiệp đợt tháng 7/2017

Thông báo số 2277/TB-ĐHKT ngày 23/8/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ các Quyết định công nhận tốt nghiệp số 2046/QĐ-ĐHKT, 2047/QĐ-ĐHKT, 2048/QĐ-ĐHKT ngày 28/7/2017, Trường Đại học Kinh tế thông báo cho sinh viên hệ đào tạo cử nhân chính quy và hệ chính quy - Chương trình đào tạo bằng kép về thời gian và thủ tục nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 7/2017 như sau:

- Thời gian nhận bằng và bảng điểm tốt nghiệp: từ ngày 28/8/2017 đến ngày 30/8/2017 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Phòng 304 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội.

- Người nhận bằng phải mang theo chứng minh thư/thẻ căn cước; nếu nhận thay phải làm thủ tục uỷ quyền theo quy định của pháp luật (Liên hệ với Phòng Đào tạo để được hướng dẫn về mẫu Giấy ủy quyền và giấy tờ kèm theo).

Lưu ý:

- Sinh viên phải hoàn trả đầy đủ sách, tài liệu mượn tại Thư viện ĐHQGHN và Bộ phận Tư liệu của Trường Đại học Kinh tế mới được nhận bằng tốt nghiệp.

Danh sách sinh viên nợ sách (nếu có) kèm theo.

- Sinh viên đối chiếu nợ học phí theo Công văn số 2216/ĐHKT-KHTC ngày 17/8/2017 về kim tra tình hình đóng hc phí ca sinh viên hình thc đào to chính quy tt nghip đợt tháng 7/2017 tại website Trường để hoàn thành việc nộp học phí trước khi nhận bằng tốt nghiệp.

Thông tin chi tiết liên hệ:

- Số điện thoại Phòng Đào tạo: 04.37547506, máy lẻ 305, 315 (trường hợp không nhận được bằng theo thời gian trên).

- Số điện thoại Phòng Kế hoạch - Tài chính: 04.37547506, máy lẻ 454 (kiểm tra nợ học phí).

Đề nghị các khoa/viện thông báo cho sinh viên biết và thực hiện.

>> Xem và download thông báo tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN