Trang Đào tạo đại học
 
Sổ gốc cấp bằng đại học đợt tháng 9 năm 2017Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp đại học đợt tháng 9 năm 2017. Xem chi tiết tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác