Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2009 - 2010 lớp QH-2007-E QTKD

Áp dụng từ ngày 5/9/2009 đến ngày 27/12/2009 (Ban hành kèm theo công văn số 1301 /ĐT ngày 4/8/2009)


Tổng số sinh viên: 75
Giảng đường: 104 NTC (Trung tâm Thương mại Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội)
Học chiều từ 12h30
Thời gian của 1 tiết học là 50 phút

Thứ

Môn học

Số TC

Tiết

Thời gian

2

Toán kinh tế

3

1-3

12h30 - 15h15

3

Quản trị marketing

3

1-3

12h30 - 15h15

Nhà nước và pháp luật ĐC

2

4-5

15h20 - 17h10

4

Quản trị tài chính

3

1-3

12h30 - 15h15

5

KTH quốc tế

2

1-2

12h30 - 14h15

Tư tưởng HCM

2

3-4

14h25-16h10

6

KTH tiền tệ - ngân hàng

3

1-3

12h30 - 15h15

 Lưu ý:

  1. Sinh hoạt lớp: Ngày 4/9/2009 từ 14h00 - 17h00 tại GĐ 104 NTC

  2. Giáo dục quốc phòng - an ninh: Học từ ngày 14/12 đến 27/12/2009. Trong thời gian học GDQP, các lớp nghỉ học văn hoá.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN