Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2009 - 2010 lớp QH-2007-E KTCT

Áp dụng từ ngày 5/9/2009 đến ngày 27/12/2009 (Ban hành kèm theo công văn số 1301 /ĐT ngày 4/8/2009)


Tổng số sinh viên: 52
Giảng đường: 105 NTC (Trung tâm Thương mại Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội)
Học sáng từ 7h00
Thời gian của 1 tiết học là 50 phút

Thứ

Môn học

Số TC

Tiết

Thời gian

2

KTH phát triển

3

1-3

7h00 - 9h45

3

Luật kinh tế

2

1-2

7h00 - 8h45

Lý luận dạy học

2

3-4

8h55 - 10h40

4

Kinh tế lượng

3

1-3

7h00 - 9h45

5

Tư tưởng HCM

2

1-2

7h00 - 8h45

KTH quốc tế

2

3-4

8h55 - 10h40

6

Kinh tế vi mô 2

3

1-3

7h00 - 9h45

Lưu ý:
1. Sinh hoạt lớp: Ngày 4/9/2009 từ 800 - 11h00 tại GĐ 105 NTC
2. Giáo dục quốc phòng - an ninh: Học từ ngày 14/12 đến 27/12/2009. Trong thời gian học GDQP, các lớp nghỉ học văn hoá.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN