Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2009 - 2010 lớp QH-2007-E TCNH

Ảnh minh họa.
Áp dụng từ ngày 5/9/2009 đến ngày 27/12/2009. Ban hành kèm theo công văn số 1301/ĐT ngày 4/8/2009.


Tổng số sinh viên: 110

Giảng đường: 204 NTC (Trung tâm Thương mại Mỹ Đình - Từ Liêm – Hà Nội)
Học chiều từ 12h30
Thời gian của 1 tiết học là 50 phút

Thứ
Môn học
Số TC
Tiết
Thời gian
Ghi chú
2
Kinh tế lượng
3
1-3

12h30 – 15h15

 
3

Các thị trường và định chế tài chính

3
1-3

12h30 – 15h15

 
 
Lịch sử Đảng Cộng sản VN
2
4-5
15h20-17h10
 
4
Tài chính doanh nghiệp 1
3
1-3

12h30 – 15h15

 
5
Quản trị ngân hàng thương mại
3
2-4
7h55-10h40

Học sáng

 
KTH môi trường
3
1-3

12h30 – 15h15

 
6
Tài chính quốc tế
3
1-3

12h30 – 15h15

 

Lưu ý:
1. Sinh hoạt lớp: Ngày 4/9/2009 từ 14h00 – 17h00 tại GĐ 204 NTC
2. Giáo dục quốc phòng – an ninh: Học từ ngày 14/12 đến 27/12/2009. Trong thời gian học GDQP, các lớp nghỉ học văn hoá.


Phòng Đào tạo - ĐHKT