Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2009 - 2010 lớp QH-2006-E QTKD (Ban Marketing)

Áp dụng từ ngày 5/9/2009 đến ngày 27/12/2009 (Ban hành kèm theo công văn số 1301 /ĐT ngày 4/8/2009)


Tổng số sinh viên:
Giảng đường: 106 NTC (Trung tâm Thương mại Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội)
Học sáng từ 7h00
Thời gian của 1 tiết học là 50 phút

Thứ

Môn học

Số TC

Tiết

Thời gian

2

Hành vi người tiêu dùng

3

1-3

7h00 - 9h45

3

Marketing quốc tế

3

1-3

7h00 - 9h45

4

Nghiên cứu marketing

3

1-3

7h00 - 9h45

5

Marketing dịch vụ

2

1-2

7h00 - 8h45

 

Quản trị thương hiệu

2

3-4

8h55 - 10h40

6

Marketing điện tử

2

2-3

7h55 - 9h45

Lưu ý: Sinh hoạt lớp: Ngày 4/9/2009 từ 8h00 - 11h00 tại GĐ 104 NTC.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN