Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2009 - 2010 lớp QH-2006-E KTCT

Áp dụng từ ngày 5/9/2009 đến ngày 27/12/2009 (Ban hành kèm theo công văn số 1301 /ĐT ngày 4/8/2009)


Tổng số sinh viên: 46
Giảng đường: 105 NTC (Trung tâm Thương mại Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội)
Học chiều từ 12h30
Thời gian của 1 tiết học là 50 phút

Thứ

Môn học

Số TC

Tiết

Thời gian

2

Lý thuyết kinh tế của Các Mác

3

1-3

12h30 - 15h15

3

KTCT về TKQĐ lên CNXH ở VN

4

1-4

12h30 - 16h10

4

KTCT về các nền kinh tế chuyển đổi

3

1-3

12h30 - 15h15

5

Phân tích chính sách kinh tế

2

1-2

12h30 - 14h15

Lưu ý: Sinh hoạt lớp: Ngày 4/9/2009 từ 14h00 - 17h00 tại GĐ 105 NTC


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN